Keblinger

Keblinger

แปลเพลง + เนื้อเพลง : Mirrors - Justin Timberlake

| วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
แปลเพลง + เนื้อเพลง : Mirrors - Justin Timberlake


Aren't you somethin' to admire?
Cause your shine is somethin' like a mirror
And I can't help but notice
You reflect in this heart of mine
If you ever feel alone and
The glare makes me hard to find
Just know that I'm always
Parallel on the other side


คุณนั่นคือสิ่งที่น่าสรรเสริญ
เพราะคุณนั่นช่างเจิดจรัสดั่งกระจก
และมันก็ช่วยไม่ได้แต่ผมดันไปสังเกตเห็น
คุณเป็นแสงสะท้อนในใจของผม
ถ้าหากคุณเกินท้อแท้และหมดหวัง
ถ้าหากคุณไม่เหลือหนทางให้ไปต่อ
ให้คุรรู้ไว้ว่าผมจะอยู่ตรงนี้
อยู่ข้างๆคุณตลอดไป

Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul
I can tell you there's no place we couldn't go
Just put your hand on the past
I'm here tryin' to pull you through
You just gotta be strong


และเมื่อคุณนำมือของคุณมาประสานไว้กับผม
เราทั้งสองจะเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิยญาณแห่งความรัก
ผมบอกคุณเลยว่าเราสามารถไปได้ทุกที่ ที่คุณต้องการ
แต่เพียงแค่คุณปล่อยวางและละทิ้งเรื่องในอดีต
ผมจะอยู่ข้างๆคุณพาคุณผ่านเรื่องเลวร้ายนี้ไปพร้อมกับคุณ
ที่คุณต้องทำก็คือเข็มแข็งเอาไว้

I don't wanna lose you now
I'm lookin' right at the other half of me
The vacancy that sat in my heart
Is a space that now you hold
Show me how to fight for now
And I'll tell you, baby, it was easy
Comin' back here to you once I figured it out
You were right here all along


ผมไม่ต้องการจะสูญเสียคุณไปตอนนี้
ผมมองดูตัวเองกับเศษเสี้ยวชีวิตอีกครึ่งนึง
หัวใจที่ว่างเปล่าของผม
ผมเต็มใจให้คุณแบกรับมันเอาไว้
แสดงให้ผมดูสิ , คุณจะแย่งชิงมันมาอย่างไร
แต่ผมจะบอกคุณเองว่ามันช่างง่ายดาย
มานี่สิ , กลับมาแล้วมาแล้วผมจะบอกคุณเอง
ว่าคุณจะอยู่ในใจผมตลอดไป ...

It's like you're my mirror
My mirror staring back at me
I couldn't get any bigger
With anyone else beside me
And now it's clear as this promise
That we're making
Two reflections into one
Cause it's like you're my mirror
My mirror staring back at me, staring back at me


มันราวกับว่าคุณเป็นกระจก
คอยจ้องมองกลับมาที่ผม
ผมไม่สามารถมีความสุขไปได้มากกว่านี้แล้ว
เพราะผมมีคนที่คอยอยู่ข้างกาย
และตอนนี้ทุกอย่างได้กระจ่าง
ทุกๆอย่างที่เราเคยทำร่วมกัน
ตอนนี้เราเป็นของกันและกัน
มันราวกับว่าคุณเป็นกระจก
คอยจ้องมองกลับมาที่ผม

Aren't you somethin', an original
Cause it doesn't seem really as simple
And I can't help but stare, cause
I see truth somewhere in your eyes
I can't ever change without you
You reflect me, I love that about you
And if I could, I
Would look at us all the time


คุณนั้นช่างไม่เหมือนกับใคร
เพราะคุณนั้นดูเหมือนอย่างที่เห็นเพียงสักนิด
และผมอดไม่ได้จริงๆที่จะไม่จ้องมองคุณ
ผมเห็นความจริงบางอย่างในแววตาของคุณ
ผมคงไม่ดีเท่านี้ ถ้าไม่มีคุณอยู่ข้างกาย
คุณสะท้อนตัวตนของผม
และถ้าหากเป็นไปได้ผมอยากให้คุณอยู่กับผมตลอดไป

Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul
I can tell you there's no place we couldn't go
Just put your hand on the past
I'm here tryin' to pull you through
You just gotta be strong


และเมื่อคุณนำมือของคุณมาประสานไว้กับผม
เราทั้งสองจะเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความรัก
ผมบอกคุณเลยว่าเราสามารถไปได้ทุกที่ ที่คุณต้องการ
แต่เพียงแค่คุณปล่อยวางและละทิ้งเรื่องในอดีต
ผมจะอยู่ข้างๆคุณพาคุณผ่านเรื่องเลวร้ายนี้ไปพร้อมกับคุณ
ที่คุณต้องทำก็คือเข็มแข็งเอาไว้

I don't wanna lose you now
I'm lookin' right at the other half of me
The vacancy that sat in my heart
Is a space that now you hold
Show me how to fight for now
And I'll tell you, baby, it was easy
Comin' back here to you once I figured it out
You were right here all along


ผมไม่ต้องการจะสูญเสียคุณไปตอนนี้
ผมมองดูตัวเองกับเศษเสี้ยวชีวิตอีกครึ่งนึง
หัวใจที่ว่างเปล่าของผม
ผมเต็มใจให้คุณแบกรับมันเอาไว้
แสดงให้ผมดูสิ , คุณจะแย่งชิงมันมาอย่างไร
แต่ผมจะบอกคุณเองว่ามันช่างง่ายดาย
มานี่สิ , กลับมาแล้วมาแล้วผมจะบอกคุณเอง
ว่าคุณจะอยู่ในใจผมตลอดไป ...

It's like you're my mirror
My mirror staring back at me
I couldn't get any bigger
With anyone else beside me
And now it's clear as this promise
That we're making
Two reflections into one
Cause it's like you're my mirror
My mirror staring back at me, staring back at me


มันราวกับว่าคุณเป็นกระจก
คอยจ้องมองกลับมาที่ผม
ผมไม่สามารถมีความสุขไปได้มากกว่านี้แล้ว
เพราะผมมีคนที่คอยอยู่ข้างกาย
และตอนนี้ทุกอย่างได้กระจ่าง
ทุกๆอย่างที่เราเคยทำร่วมกัน
ตอนนี้เราเป็นของกันและกัน
มันราวกับว่าคุณเป็นกระจก
คอยจ้องมองกลับมาที่ผม

Yesterday is history
Tomorrow's a mystery
I can see you lookin' back at me
Keep your eyes on me
Baby, keep your eyes on me


อดีตเปรียบเสมือนประวัติศาสตร์
และอนาคตเปรียบเสมือนเรื่องราวลี้ลับ
ผมมองเห้นคุณมองกลับมาที่ผม
ได้โปรด มองมาที่ผมตลอดไป
อยู่เคียงข้างผมตลอดไป

I don't wanna lose you now
I'm lookin' right at the other half of me
The vacancy that sat in my heart
Is a space that now you hold
Show me how to fight for now
And I'll tell you, baby, it was easy
Comin' back here to you once I figured it out
You were right here all along

ผมไม่ต้องการจะสูญเสียคุณไปตอนนี้
ผมมองดูตัวเองกับเศษเสี้ยวชีวิตอีกครึ่งนึง
หัวใจที่ว่างเปล่าของผม
ผมเต็มใจให้คุณแบกรับมันเอาไว้
แสดงให้ผมดูสิ , คุณจะแย่งชิงมันมาอย่างไร
แต่ผมจะบอกคุณเองว่ามันช่างง่ายดาย
มานี่สิ , กลับมาแล้วมาแล้วผมจะบอกคุณเอง
ว่าคุณจะอยู่ในใจผมตลอดไป ...

It's like you're my mirror
My mirror staring back at me
I couldn't get any bigger
With anyone else beside me
And now it's clear as this promise
That we're making
Two reflections into one
Cause it's like you're my mirror
My mirror staring back at me, staring back at me

มันราวกับว่าคุณเป็นกระจก
คอยจ้องมองกลับมาที่ผม
ผมไม่สามารถมีความสุขไปได้มากกว่านี้แล้ว
เพราะผมมีคนที่คอยอยู่ข้างกาย
และตอนนี้ทุกอย่างได้กระจ่าง
ทุกๆอย่างที่เราเคยทำร่วมกัน
ตอนนี้เราเป็นของกันและกัน
มันราวกับว่าคุณเป็นกระจก
คอยจ้องมองกลับมาที่ผม

You are, you are the love of my life [x10]


คุณคือสิ่งที่ผมรักมากที่สุดในชีวิต

Baby, you're the inspiration for this precious song
And I just wanna see your face light up since you put me on
So now I say goodbye to the old me, it's already gone
And I can't wait wait wait wait wait to get you home
Just to let you know, you are


ที่รัก , คุณคือแรงบันดาลใจของผมในเพลงรัก
และผมอยากจะเห็นหน้าคุณชัดๆ ตั้งแต่คุณวางผมลง
สำหรับตอนนี้ ได้เวลาบอกลาผมคนเก่า , ตอนนี้ผมกลายเป้นคนใหม่
และผมทนไม่ไหวแล้วที่จะพาคุณกลับมาที่บ้าน
ผมแค่อยากให้คุรรู้ว่าคุณคือ..

You are, you are the love of my life [x8]

คุณคือสิ่งที่ผมรักมากที่สุดในชีวิต

Girl you're my reflection, all I see is you
My reflection, in everything I do
You're my reflection and all I see is you
My reflection, in everything I do


ที่รัก , คุณคือเงาสะท้อนและผมอยากเห็นคุณตลอดไป
เงาสะท้อนของผม ไม่ว่าผมจะทำอะไร
ที่รัก , คุณคือเงาสะท้อนและผมอยากเห็นคุณตลอดไป
เงาสะท้อนของผม ไม่ว่าผมจะทำอะไร

You are, you are the love of my life [x16]

คุณคือสิ่งที่ผมรักมากที่สุดในชีวิต


ที่มา : http://www.siamzone.com/board/view.php?sid=3607841

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Copyright © 2010 แปลเพลง + เนื้อเพลง